Đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

Lĩnh vực: Lĩnh vực công nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 03 (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Phí, lệ phí: 0
Đăng ký dịch vụ công:

 Đăng ký

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục hồ sơ Biểu này, và nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Công Thương;

- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Sở Công Thương.

* Đối với cơ quan thẩm định:

- Bước 1: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Phòng chuyên môn - Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ. Tổ chức kiểm tra thực tế tại đơn vị xin cấp phép. Chuẩn bị văn bản, trình LĐ ký văn bản cấp giấy đăng ký.
- Bước 3: Bộ phận một cửa trả kết quả tổ chức, cá nhân.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Giấy phép sử dụng VLNCN hoặc giấy phép dịch vụ nổ mìn của cơ quan có thẩm quyền cấp. Bản sao có chứng thực
Thiết kế hoặc phương án nổ mìn, thời gian, thời điểm tiến hành + Bản vẽ khu vực nổ mìn Bản chính
Phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn thoả mãn các yêu cầu của Mục 5 - QCVN 02:2008/BCT (nếu có) Bản chính
Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp kèm theo bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của người chỉ huy nổ mìn. Bản sao
Danh sách thợ mìn, thủ kho VLNCN và người làm công việc có liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN kèm theo chứng chỉ đào tạo nghề chuyên môn và Giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn về VLNCN do cơ quan có thẩm quyền cấp. Bản sao
Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sử dụng VLNCN (nếu sử dụng lao động nước ngoài) (Bản sao hợp lệ). Bản sao
Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký sử dụng VLNCN Bản chính
Trường hợp một tổ chức cung ứng dịch vụ nổ mìn đã đăng ký lần đầu, đối với các địa điểm sử dụng VLNCN tiếp theo trên địa bàn tỉnh, hồ sơ đăng ký gồm: - Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký sử dụng VLNCN (Bản chính); - Bản sao hợp lệ Hợp đồng dịch vụ nổ mìn (Bản sao hợp lệ); - Thiết kế hoặc phương án nổ mìn, thời gian, thời điểm tiến hành + Bản vẽ khu vực nổ mìn (Bản chính).

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không

Thông tin doanh nghiệp