Cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

Lĩnh vực: Lĩnh vực công nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 07 (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Phí, lệ phí: 0

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục hồ sơ Biểu này, nộp hồ sơ tại Sở Công Thương;

- Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Công Thương.

* Đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Bước 1: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Sở Công Thương tiến hành thẩm định; Chuẩn bị văn bản, trình UBND tỉnh ký cấp Giấy phép.

- Bước 3: UBND tỉnh cấp giấy phép trong vòng 4 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ Sở Công Thương.
- Bước 4:  Gửi kết quả cấp phép cho đơn vị và tổ chức liên quan.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng VLNCN (theo mẫu) Bản chính
Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Bản sao có chứng thực
Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Bản sao có chứng thực
Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản ủy quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp Bản sao có chứng thực
Thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng hoặc thiết kế khai thác mỏ; Thiết kế do chủ đầu tư phê duyệt phải thỏa mãn các yêu cầu an toàn theo các Quy phạm kỹ thuật an toàn có liên quan Bản sao có chứng thực
Phương án nổ mìn + Bản vẽ khu vực nổ mìn; Phương án nổ mìn phải được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4, Điều 22 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP phê duyệt, cho phép. Bản chính
Phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn thoả mãn các yêu cầu của Mục 5 - QCVN 02:2008/BCT (nếu có). Bản chính
Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối với kho, phương tiện vận chuyển VLNCN. Bản chính
Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy đối với kho VLNCN Bản sao
Báo cáo kết quả kiểm tra điện trở tiếp đất hệ thống nối đất chống sét kho chứa VLNCN (kết quả đo còn giá trị) (Trường hợp tổ chức đề nghị cấp phép sử dụng VLNCN không có kho hoặc phương tiện vận chuyển, hồ sơ đề nghị cấp phép phải có bản sao công chứng Hợp đồng nguyên tắc thuê kho, phương tiện vận chuyển VLNCN với tổ chức có kho, phương tiện vận chuyển VLNCN hoặc bản sao công chứng hợp đồng nguyên tắc với tổ chức được phép kinh doanh VLNCN để cung ứng VLNCN đến công trình theo hộ chiếu nổ mìn;) Bản sao có chứng thực
Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp kèm theo bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của người chỉ huy nổ mìn Bản chính
Danh sách thợ mìn, thủ kho và người làm công việc có liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN kèm theo chứng chỉ đào tạo nghề chuyên môn và Giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn về VLNCN do Sở Công Thương cấp Bản chính
Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sử dụng VLNCN (nếu sử dụng lao động nước ngoài) Bản sao có chứng thực

Số lượng bộ hồ sơ: 02

Không

Thông tin doanh nghiệp