Cấp lại Giấy giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

Lĩnh vực: Lĩnh vực công nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 07 (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Phí, lệ phí: 0

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục hồ sơ Biểu này, nộp hồ sơ tại Sở Công Thương;

- Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Công Thương.

* Đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Bước 1: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Sở Công Thương tiến hành thẩm định; Chuẩn bị văn bản, trình UBND tỉnh ký cấp Giấy phép.

- Bước 3: UBND tỉnh cấp giấy phép trong vòng 4 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ Sở Công Thương.
- Bước 4:  Gửi kết quả cấp phép cho đơn vị và tổ chức liên quan.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng VLNCN. Theo mẫu
Báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước. Bản chính
Các tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN có sự thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoặc điều kiện hoạt động thì hồ sơ bổ sung thêm các mục hồ sơ như trường hợp cấp mới.

Số lượng bộ hồ sơ: 02

Không

Thông tin doanh nghiệp