Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Lĩnh vực: Lĩnh vực Hóa chất
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 15
Phí, lệ phí: 0

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn, nộp hồ sơ tại Sở Công thương; Trước khi nộp hồ sơ đơn vị cá nhân cần:

+ Làm việc với Sở Công thương để tiến hành làm các hồ sơ thủ tục: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

+ Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường làm hồ sơ thủ tục: Giấy cam kết bảo vệ môi trường.

+ Làm việc tại Cảnh sát PCCC để có Văn bản thẩm duyệt của Cảnh sát PCCC.

- Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Công thương.

* Đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Bước 1: Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Phòng chuyên môn - Sở Công thương tiến hành thẩm định hồ sơ. Tổ chức Đoàn kiểm tra thực tế tại đơn vị xin cấp phép. Chuẩn bị văn bản, trình LĐ ký văn bản cấp giấy phép.

- Bước 3: Bộ phận một cửa trả kết quả tổ chức, cá nhân.
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất Bản chính
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận mã số thuế Bản sao
Tài liệu liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị con người: - Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm (Bản chính) - Bản kê khai thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của cơ sở kinh doanh hóa chất (Bản chính - theo mẫu) - Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng (Bản chính) - Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (Bản sao hợp lệ) - Bản kê khai từng địa điểm kinh doanh (mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng) (Bản chính) - Phiếu an toàn hóa chất của hóa chất nguy hiểm (Bản sao hợp lệ) - Bản kê khai nhân sự (Bản chính - theo mẫu)
Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ - Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (kèm theo đề án) (Bản sao hợp lệ) - Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về PCCC (Bản sao hợp lệ) Bản sao

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không

Thông tin doanh nghiệp