Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng)

Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 05
Phí, lệ phí: 0
Đăng ký dịch vụ công:

 Đăng ký

* Đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân:

- Bước 1: Làm văn bản đề nghị cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo nộp tại Sở Công Thương;

- Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.

* Đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Bước 1: Sở Công Thương tiếp nhận văn bản đề nghị cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của tổ chức, cá nhân;

- Bước 2: Phòng chuyên môn - Sở Công Thương tiến hành kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho tổ chức, các nhân trước đó (hồ sơ lưu). Chuẩn bị văn bản, trình lãnh đạo Sở ký văn bản cấp lại giấy xác nhận. Trường hợp từ chối cấp lại, Sở Công Thương có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (bản chính- theo mẫu).

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đã được cấp, còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng.

Thông tin doanh nghiệp