Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Lĩnh vực: Lĩnh vực thương mại
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 2600000
Đăng ký dịch vụ công:

 Đăng ký

a) Đối với doanh nghiệp:

+ Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương;

+ Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.

b) Đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cụ thể:

Ÿ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương thực hiện các bước tiếp theo của trình tự thực hiện thủ tục.

          Ÿ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

          Ÿ Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

+ Bước 2: Phòng chuyên môn - Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ.

Ÿ Đối với trường hợp Giấy phép hết hiệu lực: thẩm định hồ sơ theo trình tự như cấp mới giấy phép. Tổ chức Đoàn kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp xin cấp phép.

Ÿ Đối với trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy: căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của doanh nghiệp để thẩm định hồ sơ và cấp lại.

Ÿ Chuẩn bị văn bản, trình LĐ ký văn bản cấp giấy phép.

+ Bước 3: Sở Công Thương trả kết quả doanh nghiệp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
a.1) Cấp lại do Giấy phép hết thời hạn hiệu lực + Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Theo mẫu - Bản chính). + Bản chính Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. + Các thành phần hồ sơ còn lại áp dụng như trường hợp cấp mới.
a.2) Cấp lại do Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy + Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Theo mẫu - Bản chính) + Bản chính hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 02

+ Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu.

+ Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát được phê duyệt.

+ Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.

+ Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

+ Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam.

+ Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

+ Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.

Thông tin doanh nghiệp