Tìm kiếm

Sở Công Thương

STT Tên Điện thoại Email
1 Nguyễn Thanh, Giám đốc 054.3845328 nthanh.sct@thuathienhue.gov.vn
2 Lê Tự Dũng, Phó Giám Đốc 054.3815294 ltdung.sct@thuathienhue.gov.vn
3 Nguyễn Duy Thành, Phó Giám Đốc kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường 054.3588508 ndthanh.sct@thuathienhue.gov.vn
4 Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc 054.3831019 phson.sct@thuathienhue.gov.vn
Phòng ban
1 Chi cục Quản lý thị trường 054.3588503
2 Phòng Kế hoạch - Tài chính- Tổng hợp 054.3845635
3 Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường 0543.845637
4 Phòng Quản lý công nghiệp 0543.845634
5 Phòng Quản lý năng lượng 0543.845636
6 Phòng Quản lý thương mại 0543.831019
7 Phòng Quản lý xuất, nhập khẩu 0543.617248
8 Thanh tra Sở 0543.811620
9 Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 0543 825315
10 Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế 0543 837840
11 Văn phòng Sở 0543.810096

Liên kết công vụ