Lịch tiếp công dân Quý I/2016

Tháng

Thứ

Ngày

Người
tiếp công dân

Chức vụ

Địa điểm

I. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở

 

01

Thứ Sáu

15/01/2016

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Sáu

29/01/2016

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

02

Thứ Ba

16/02/2016

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Hai

29/02/2016

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

03

Thứ Ba

15/03/2016

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

Thứ Tư

30/03/2016

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân

II. Lịch tiếp hàng ngày:

-

Tiếp công dân hàng ngày: Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên theo quy định.

- Thời gian tiếp công dân hàng ngày:

 + Buổi sáng : Từ 8:00 - 11: 00

 + Buổi chiều: Từ 14:00 - 16:30


Phòng tiếp công dân

NThy
SCT-TTra
 Bản in]

Liên kết công vụ