Lịch tiếp công dân Quý II năm 2019
  
LỊCH LÃNH ĐẠO SỞ TIẾP CÔNG DÂN QUÝ II NĂM 2019
Tháng Thứ Ngày Người
tiếp công dân
Chức vụ Địa điểm
I. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở
Tháng 04 Thứ Sáu 12/4/2019 Nguyễn Thanh Giám đốc Sở Phòng tiếp công dân
Thứ Sáu 26/4/2019 Phan Hùng Sơn Phó Giám đốc Sở Phòng tiếp công dân
Tháng 05 Thứ Tư 15/5/2019 Nguyễn Thanh Giám đốc Sở Phòng tiếp công dân
Thứ Sáu 31/5/2019 Phan Hùng Sơn Phó Giám đốc Sở Phòng tiếp công dân
Tháng 06 Thứ Sáu 14/6/2019 Nguyễn Thanh Giám đốc Sở Phòng tiếp công dân
Thứ Sáu 28/6/2019 Nguyễn Lương Bảy Phó Giám đốc Sở Phòng tiếp công dân
II. Lịch tiếp hàng ngày
- Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên hàng ngày
- Thời gian tiếp công dân hàng ngày:
+ Buổi sáng : Từ 7:30 - 11:30
+ Buổi chiều: Từ 13:00 - 17:00


NTMTHU
SCT-TTra
 Bản in]

Liên kết công vụ