Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017
Thực hiện Thông báo số 367/TB-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Công Thương thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

04/01/2017

Đ/c Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp dân tỉnh (02 Tố Hữu)

11/01/2017

Đ/c Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Huyện Quảng Điền

08/02/2017

Đ/c Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp dân tỉnh (02 Tố Hữu)

22/02/2017

Đ/c Nguyễn Văn Cao – Chủ tịch UBND tỉnh

Huyện Phú Vang

01/03/2017

Đ/c Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp dân tỉnh (02 Tố Hữu)

22/03/2017

Đ/c Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

Huyện Phong Điền

05/04/2017

Đ/c Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp dân tỉnh (02 Tố Hữu)

19/04/2017

Đ/c Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Huyện Nam Đông

17/05/2017

Đ/c Nguyễn Văn Cao – Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp dân tỉnh (02 Tố Hữu)

24/05/2017

Đ/c Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thị xã Hương Trà

07/06/2017

Đ/c Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp dân tỉnh (02 Tố Hữu)

21/06/2017

Đ/c Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Huyện Phú Lộc

Nguyễn Thy Thy
SCT-TTra
 Bản in]

Liên kết công vụ