Trang chủ » Hoạt động » Khuyến công » Thông tin hoạt động
Nghiệm thu đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất chế biến gỗ rừng trồng”

 Ngày 31/03/2015, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TT Huế phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Hương Thủy, UBND phường Hương Hồ và DNTN Hòa Nga tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất chế biến gỗ rừng trồng”

          DNTN Hòa Nga được thành lập từ năm 2006 với ngành nghề cưa xẻ, chế biến gỗ các loại. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, phòng Kinh tế thị xã Hương Trà và UBND phường Hương Hồ, đơn vị đã đăng ký đề án đầu tư móc móc thiết bị tiên tiến gồm Nồi hơi và thiết bị lò sấy có công suất 4500m3/ năm nhằm nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm chế biến gỗ, hiện đại hóa khâu sản xuất.

Đề án thực hiện với tổng kinh phí là 1.274.000.000 đồng, trong đó vốn khuyến công hỗ trợ 100.000.000 đồng cho  hạng mục nồi hơi (Theo quyết định số 1491/QĐ-SCT ngày 12/12/2014 của Giám đốc Sở Công Thương về việc hỗ trợ kinh phí đề án khuyến công năm 2014 và Hợp đồng thực hiện đề án khuyến công số 1209/HĐ-KC ngày18/12/2014 giữa Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại với DNTN Hòa Nga)

 Qua 04 tháng triển khai đúng theo tiến độ thực hiện đề án đã được phê duyệt, máy móc thiết bị đơn vị đầu tư đã đi vào hoạt động ổn định, góp phần nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, giảm chi phí vận chuyển sản phẩm gỗ tinh chế gia công từ gỗ rừng trồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương. Trong quá trình phát triển của đơn vị, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư ứng dụng các máy móc thiết bị tiên tiến khác nâng cao năng lực sản xuất và từng bước hoàn thiện dây chuyền sản xuất của đơn vị./.

 Bản in]

Liên kết công vụ