Công bố thông tin kêu gọi đầu tư: dự án Cửa hàng xăng dầu tại Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Sáng 28/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2499/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin kêu gọi đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu tại Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án nhằm xây dựng mới một cửa hàng bán lẻ xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc gia bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của tỉnh, đảm bảo an ninh về nhiên liệu cho mọi tình huống.

heo đó, dự án Cửa hàng xăng dầu tại Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được thực hiện tại Khu đất nghiên cứu dự án có ký hiệu TM-DV8 và CL4 tại khu A – Đô thị mới An Vân Dương thuộc xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích khu đất khoảng 5.075m2; trong đó, diện tích cho nhà đầu tư thuê đất khoảng 1.965m2 và Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: khoảng 18 tỷ (chưa bao gồm tiền thuê đất).

Sau 30 ngày kể từ ngày công bố công khai thông tin kêu gọi đầu tư, nếu chỉ có 01 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký dự án đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo các nội dung yêu cầu tại thông tin kêu gọi đầu tư đính kèm, thực hiện thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định. Trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên nộp hồ sơ đăng ký đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo các nội dung yêu cầu tại thông tin kêu gọi đầu tư đính kèm, thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Được biết, Khu đất ký hiệu CL4 có hiện trạng chủ yếu là đất lúa, đất bằng chưa sử dụng và đất ao hồ thuộc địa bàn xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; khu đất ký hiệu TM-DV8 chủ yếu là đất lúa (khoảng 940m2) đã giao cho người dân theo Nghị định số 64-CP của Chính phủ ngày 27/9/1993 Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, đất ao hồ và một phần đất thổ cư (có công trình trên đất) thuộc địa bàn xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

HTNTHI
https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/
 Bản in]

Liên kết công vụ