Trang chủ » Hoạt động » Khuyến công » Thông tin hoạt động
Nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công 2015 “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất các sản phảm mộc mỹ nghệ và dân dụng”

    Sáng ngày 03/09/2015, Trung trâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Lộc và UBND xã Lộc Sơn tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất các sản phảm mộc mỹ nghệ và dân dụng” của hộ kinh doanh sửa chữa điện thoại di động Quốc Cường.

    Đề án thực hiện với tổng kinh phí là 96.000.000 đồng, trong đó vốn khuyến công hỗ trợ 48.000.000 cho 03 hạn mục máy phay trục đứng tubi bàn đẩy PTĐ.011, máy tiện trục xoán, tiện đục bình MCF 3024 và máy cưa lọng đứng bánh đà 70 BĐ 70 CVĐ 700 (Theo quyết định số 521/QĐ-SCT ngày 27/05/2015 của Giám đốc Sở Công Thương về việc hỗ trợ kinh phí đề án khuyến công năm 2015 và Hợp đồng thực hiện đề án khuyến công số 505/HĐ-KC ngày 28/5/2015 giữa Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại với hộ kinh doanh sửa chữa điện thoại di động Quốc Cường)

   Qua 04 tháng triển khai đúng theo tiến độ thực hiện, đề án đã được phê duyệt, máy móc thiết bị đơn vị đầu tư đã đi vào hoạt động ổn định, nâng cao năng lực sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương.

      Trong quá trình phát triển đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư ứng dụng các máy móc thiết bị tiên tiến khác nâng cao năng lực sản xuất và từng bước hoàn thiện dây chuyền sản xuất của đơn vị./.

   

 Bản in]

Liên kết công vụ