Trang chủ » Hoạt động » Quản lý thị trường
Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế(BCĐ 389/TTH) Chỉ đạo tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm

 Căn cứ Công văn số 4396/UBND-CT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về tăng cường quản lý sản xuất và kinh doanh mũ bảo hiểm, Ban Chỉ đạo 389/TTH xây dựng kế hoạch kiểm tra kiểm soát việc quản lý sản xuát, kinh doanh mũ bảo hiểm, qua đó

Mục đích của việc kiểm tra nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng về tổ chức kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh mũ bảo hiểm giả, không đạt tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn; bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Yêu cầu của việc triển khai phải được tiến hành kịp thời, quyết liệt, đồng bộ mang lại hiệu quả cao; công tác kiểm tra, xử lý phải có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân kinh doanh và cản trở lưu thông hàng hoá trên thị trường. Các hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm, triệt để.

             Nội dung triển khai:

 Công tác phối hợp, tuyên truyền:

Các thành viên Ban Chỉ đạo 389/TTH chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy và các văn bản pháp luật khác có liên quan; vận động người dân không sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng, không gắn tem hợp quy, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về nhãn hàng hóa...; tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm.

 Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm:

a) Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với ban ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm giả, không đạt tiêu chuẩn chất lượng lưu thông trên thị trường.

- Căn cứ vào nhiệm vụ của ngành, chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng chủ động phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường, Công an, chính quyền địa phương và các cơ quan khác có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm; thực hiện lấy mẫu và kiểm định chất lượng mũ bảo hiểm, tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính cho các đơn vị khác khi có vụ việc phát sinh.

b) Chi cục Quản lý thị trường:

Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn; ; chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn và đo lường chất lượng, chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; xây dựng nguồn tin để phát hiện các hành vi vận chuyển xử lý nghiêm đối với các loại mũ bảo hiểm giả mạo chứng nhận hợp quy, không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhập lậu vào Việt Nam.

c) Công an tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe đạp máy vi phạm quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Chỉ đạo lực lượng Công an chủ động phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng, chính quyền địa phương… kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn; phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra, xử lý khi có yêu cầu.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:

Chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động, phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường, Công an, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng và các cơ quan khác có liên quan thực hiện tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn quản lý; xóa bỏ hoàn toàn các điểm bán mũ bảo hiểm trên lề đường, vỉa hè,... không đúng quy định của pháp luật.

e) Sở Thông tin Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,  Đài Phát thanh - Truyền hình Thừa Thiên Huế

Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận biết, không mua, không sử dụng các loại mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng khi tham gia giao thông.

Phân công trách nhiệm:

- Các thành viên Ban Chỉ đạo 389/TTH căn cứ vào các quy định hiện hành, Kế hoạch của Ban chỉ đạo 389/TTH và tình hình thực tế của đơn vị chủ động triển khai và phối hợp với cơ quan, đơn vị khác có liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; chú trọng kiểm tra, ngăn chặn có hiệu quả ngay từ các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm.

- Bộ phận thường trực giúp việc chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các thành viên Ban Chỉ đạo 389/TTH; làm đầu mối tiếp nhận thông tin để báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Thời gian triển khai thực hiện kế hoạch từ ngày 01/9/2014- 10/10/2014

CTV-KCXT
 Bản in]

Liên kết công vụ