Buổi làm việc đầu tiên tại huyện Nam Đông trong khuôn khổ Dự án Carbon
  

                Trong khuôn khổ Dự án Giảm thiểu Carbon và nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch năng lượng bền vững đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số, theo kế hoạch văn kiện Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh V/v phê duyệt tiếp nhận Dự án Giảm thiểu Carbon; Theo đề nghị của nhà tài trợ WWF Việt Nam, ngày 04/6/2013 Sở Công Thương phối hợp với WWF Việt Nam tổ chức gặp mặt giữa Sở Công Thương, nhà tài trợ và chính quyền địa phương huyện Nam Đông nơi được chọn thực hiện Dự án.

Đây là buổi gặp mặt đầu tiên giữa nhà tài trợ và huyện Nam Đông trong khuôn khổ Dự án này với mục đích báo cáo trực tiếp với địa phương về nội dung của Dự án “Giảm thiểu Carbon và nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch phát triển năng lượng bền vững giai đoạn 2012 – 2015” trong không khổ của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng bền vững và chiến lược ứng phó với sự biến đổi khí hậu; đồng thời tiếp nhận ý kiến của địa phương về Dự án này.

Làm việc với đoàn, về phía địa phương huyện Nam Đông, ông Trần Quốc Phùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông đánh giá cao, hoan nghênh Dự án đã chọn địa phương để triển khai trong thời gian đến, chia sẻ một số tình hình cơ bản về tiêu thụ năng lượng tại địa phương trong thời gian vừa qua đồng thời sẽ hỗ trợ tích cực góp phần vào thành công của Dự án tại địa bàn huyện Nam Đông.

 

 

 Bản in]

Liên kết công vụ