Công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu tại Công ty Cổ phần Trung Nam.
  
Ngày 28/02/2019, tại trụ sở Công ty cổ phần Trung Nam, Sở Công Thương đã tiến hành công bố quyết định số 234/QĐ-SCT ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Sở Công Thương Thừa Thiên Huế về việc thanh tra chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Trung Nam.

     Tham dự buổi công bố, Đ/c Nguyễn Lương Bảy – PGĐ Sở đã phát biểu chỉ đạo, quán triệt những nội dung theo Kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt. Trong quá trình thanh tra, yêu cầu Công ty CP Trung Nam chấp hành nghiêm Quyết định thanh tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra. Đối với Đoàn Thanh tra, Đồng chí yêu cầu tiến hành Thanh tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai và kịp thời; Thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm bảo đảm tiến độ và kế hoạch đề ra. Trong quá trình thanh tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đối tượng thanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

    Sau khi kết thúc công bố, Đoàn Thanh tra đã tiến hành công tác thanh tra trực tiếp tại đơn vị và dự kiến sẽ làm việc trong vòng 30 ngày theo Quyết định Thanh tra.

 

NNHUY-TTra
Thanh tra Sở
 Bản in]

Liên kết công vụ