Hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ vải thiều của tỉnh Hải Dương niên vụ 2021
  
Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được văn bản số 830/SCT-QLTM ngày 1/6/2021 của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương về việc phối hợp, đẩy mạnh tiêu thụ vải quả của Hải Dương niên vụ 2021.

Năm 2021, diện tích trồng vải của tỉnh Hải Dương duy trì 9.168 ha; sản lượng vải quả khoảng 55.000 tấn. Trong đó: diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và quy trình GlobalGAP khoảng 450 ha – sản lượng dự kiến từ 33-35 nghìn tấn. Các diện tích trồng vải còn lại đều được đào tạo, tập huấn và sản xuất theo quy trình VietGap; đáp ứng yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Hiện nay, thời vụ thu hoạch vải thiều của tỉnh Hải Dương đang bước vào chính vụ; dự báo sẽ thu hoạch rộ từ ngày 10/6/2021. Tất cả lượng Vải thiều của tỉnh Hải Dương hiện tại đều đáp ứng yêu cầu về an toàn dịch bệnh Covid-19.

Để tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ giữa các cơ quan quản lý, hợp tác giữa các doanh nghiệp và hoạt động kết nối cung cầu giữa hai tỉnh, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối và tiêu thụ sản phẩm vải quả của tỉnh Hải Dương. Sở Công Thương Thừa Thiên Huế thông tin đến các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh quan tâm liên hệ, ký kết hợp đồng kết nối tiêu thụ (Có danh mục mặt hàng và đơn vị sản xuất vải quả tỉnh Hải Dương gửi kèm theo).

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phòng Quản lý Thương mại - Sở  Công Thương tỉnh Hải Dương

Điện thoại: : 0220.3833.207

Địa chỉ: Số 14B phố Bắc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Người liên hệ: Nguyễn Văn Quang     Điện thoại: 0962.955.588

Email: quangtmdlhd@gmail.com ./.

htatuan.sct
Trung tâm Xúc tiến Thương mại
 Bản in]

Liên kết công vụ