Hội thảo phân tích vấn đề và giải pháp kế hoạch năng lượng địa phương
  

 

Trong khuôn khổ Dự án Giảm thiểu Carbon và nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch phát triển năng lượng bền vững, ngày 05 và 06 tháng 11 năm 2013, Sở Công Thương đã phối hợp với Văn phòng WWF Việt Nam và UBND xã Hương Lộc huyện Nam Đông tổ chức Hội thảo phân tích vấn đề và giải pháp kế hoạch năng lượng địa phương. Mục đích của Hội thảo là chia sẻ kết quả phân tích hiện trạng, thách thức và xu thế phát triển năng lượng của xã trong 5 năm tới đã được các chuyên gia tư vấn của dự án phân tích thông qua khảo sát năng lượng tại địa phương. Qua đó thảo luận và thống nhất về các kết quả số liệu đã phân tích cũng như đề xuất các vấn đề ưu tiên, các giải pháp phát triển năng lượng bền vững và xây dựng các mô hình thí điểm về năng lượng mới, năng lượng tái tạo phù hợp với địa phương.

Xây dựng mô hình thí điểm phát triển năng lượng địa phương là hoạt động quan trọng hàng đầu của dự án. Với hướng tiếp cận này, dự án mong đợi sẽ tạo ra một mô hình năng lượng địa phương với sự tham gia và làm chủ của người dân từ tiến trình xây dựng kế hoạch đến thực hiện, theo dõi và quản lý./.

 

 

 Bản in]

Liên kết công vụ