Họp báo cáo kết quả giai đoạn 1 Dự án Giảm thiêu Carbon
  

 

     Theo Kế hoạch Văn kiện Dự án Giảm thiểu Carbon và đề nghị của Tổ Tư vấn dự án,  Ngày 26 và 27 tháng 02 năm 2013, Sở Công Thương đã tổ chức nghe báo cáo kết quả thực hiện Dự án trong giai đoạn 1 và triển khai các bước tiếp theo của Dự án. Tại buổi họp ngày 26/02/2013, đại diện Sở Công Thương, Phòng Công Thương huyện Nam Đông, Phòng Công Thương huyện Quảng Điền, TTTVCN và TKNL tỉnh đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Dự án giảm thiểu Carbon giai đoạn 1 và kế hoạch triển khai các bước tiếp theo của Dự án. Tại buổi họp, Tư vấn của Dự án cũng đã làm việc cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật của các đơn vị về đường cơ sở về tiêu thụ năng lượng và kế hoạch năng lượng hiệu quả cho vùng tôm cao triều Quảng Công gồm các nội dung:

-  Trình bày kết quả xây dựng đường cơ sở và kế hoạch năng lượng hiệu quả cho vùng nuôi tôm Quảng Công

-  Cán bộ hoạch định chính sách/kế hoạch và đội ngũ kỹ thuật góp ý cho đường cơ sở; đề xuất lựa chọn phương án kịch bản năng lượng do tư vấn xây dựng; đồng thời góp ý cho kế hoạch năng lượng bền vững của khu vực nuôi tôm Quảng Công

-   Làm rõ phương pháp xử lý, tính toán và xây dựng đường cơ sở đảm bảo các cán bộ kỹ thuật có thể tự thực hiện được sau này.

Tại buổi họp ngày 27/02/2013 tại Xã Quảng Công huyện Quảng Điền, các đơn vị liên quan đã làm việc cùng 20 chủ trang trại nuôi tôm, cộng đồng và đại diện các tổ chức XH như Chi hội nghề cá, về xây dựng giải pháp kế hoach hiệu quả năng lượng

-  Tư vấn trình bày kết quả tổng hợp của đợt khảo sát hộ vào tháng 12.2012: những lựa chọn ưu tiên của người nuôi tôm về các giải pháp hiệu quả năng lượng;

  Đóng góp ý kiến của người dân….

-  Đúc kết, chắt lọc ý kiến, đồng thời giới thiệu/bổ sung hoàn thiện các điểm mấu chốt về kế hoạch và phương thức tiếp cận, cơ chế thúc đẩy, thực hiện, quản lý/giám sát…đối với kế hoạch/giải pháp đã được xác định

 Qua đó, phía tư vấn của Dự án đã đưa ra Dự thảo kế hoạch năng lượng hiệu quả cho khu vực nuôi tôm Cao Triều để các đơn vị liên quan đóng góp ý kiến để hoàn thiện Kế hoạch.

 

 

 Bản in]

Liên kết công vụ