Trang chủ » Hoạt động » Quản lý thương mại » Xuất nhập khẩu » Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2018
Hướng dẫn tra cứu biểu thuế nhập khẩu của Nigeria (HS Code)

1) Truy cập vào trang web của Hải quan Nigeria:

https://www.customs.gov.ng/hscode/resulthscode.php?TYPE=KEY&HSCODE=vehicles

2) Điền mã HS mặt hàng cần tìm vào ô: “Search by HS codes”

Ví dụ: Tra cứu biểu thuế nhập khẩu “Bột mỳ - Wheat or meslin flour” có mã số (HS): 1101.0000.00

 

Kết quả tìm được:

- ID (Thuế nhập khẩu): 20%

- VAT (Thuế giá trị gia tăng): 0%

- LVY (Thuế phụ thu của Chính phủ): 50%

 

CET code

Description

SU

ID

VAT

LVY

EXC

1101.0000.00

Wheat or meslin flour.

20

50

Notes:

SU= System Unit.

ID= Import Duty (thuế nhập khẩu).

VAT= Value Added Tax(thuế giá trị gia tăng).

LVY= Levy is charged at rate (%) on the sum of the CIF value and duty.

(là thuế phụ thu phải nộp cho Chính phủ).

EXC= Excise Duty (Thuế tiêu thụ đặc biệt).

NTMTAM
SCT - XNK
 Bản in]

Liên kết công vụ