Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (02/91969-02/9/2019)
Ngày 20/5/2019, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 110-KH/TU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (02/91969-02/9/2019).

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh thời đại, xây dựng nước Việt Nam nói chung và quê hương Thừa Thiên Huế nói riêng giàu đẹp và văn minh. 

Vui lòng xem nội dung chi tiết kế hoạch số 110-KH/TU tại đây

 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ