Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 06/9/2018
  
Nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng dầu thế giới, đồng thời góp phần kiểm soát lạm phát, hạn chế ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên bộ Công Thương – Tài Chính quyết định tiếp tục tăng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu kết hợp điều chỉnh giá xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, cơ quan quản lý quyết định tăng giá xăng E5 RON92 ở mức 300 đồng/lít lên mức không cao hơn 19.911 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 300 đồng/lít lên mức không cao hơn 21.477 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 383 đồng/lít lên mức không cao hơn 18.069 đồng/lít; dầu hỏa tăng 296 đồng/lít lên mức 16.559 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 173 đồng/kg lên mức không cao hơn 14.916 đồng/kg.

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 RON92 theo Công văn số 1002/BTC-QLG ngày 5.9.2018 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.874,60 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Trong khi đó, giá thành phẩm xăng dầu thế giới thời gian gần đây tăng mạnh. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 6.9.2018 là: 85,005 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,220 USD/thùng, tương đương tăng 3,94% so với kỳ trước); 87,258 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,926 USD/thùng, tương đương tăng 3,47% so với kỳ trước); 91,328 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 4,843 USD/thùng, tương đương tăng 5,60% so với kỳ trước); 89,954 USD/thùng dầu hỏa (tăng 3,724 USD/thùng, tương đương tăng 4,32% so với kỳ trước); 451,279 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 6,545 USD/tấn, tương đương tăng 1,47% so với kỳ trước).

Bộ Công Thương cho biết Quỹ bình ổn giá xăng dầu thời gian qua được chi sử dụng liên tục nhằm hạn chế tác động tăng của giá thành phẩm xăng dầu thế giới tới giá bán xăng dầu trong nước, góp phần kiểm soát lạm phát.


VHNGUYEN
www.moit.gov.vn-QLTM
 Bản in]

Liên kết công vụ