Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị ven biển thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Ngày 29/6/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị ven biển thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế .
HTNTHI
https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/
 Bản in]

Liên kết công vụ