Phê duyệt nhiệm vụ Đề án Quy hoạch ngành Dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

        Nhằm xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành trung tâm Dệt may của các tỉnh Miền Trung - Tây nguyên, ngày 16/5/2013, UBND tỉnh đã có Quyết định 932/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Đề án Quy hoạch ngành Dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

 Theo đó, UBND tỉnh giao Sở  Công Thương phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai lập Quy hoạch và dự kiến thời gian hoàn thành vào quý 4 năm 2013. Hy vọng trong thời gian đến ngành Dệt may của tỉnh sẽ trờ thành một trong những ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn của tỉnh về xuất khẩu, tạo được nhiều việc làm cho lao động địa phương và các tỉnh lân cận, hội nhập vững chắc vào nền kinh tế khu vực và thế giới, xứng đáng là trung tâm Dệt may của khu vực Miền Trung - Tây nguyên./.

 Bản in]
     

Liên kết công vụ