Tham quan học tập kinh nghiệm phát triển năng lượng bền vững tại Thái Bình
  

          Trong khuôn khổ Dự án Giảm thiểu Carbon và nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch năng lượng bền vững đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số, theo kế hoạch văn kiện Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh V/v phê duyệt tiếp nhận Dự án Giảm thiểu Carbon; Theo đề nghị của nhà tài trợ WWF Việt Nam, Sở Công Thương đã phối hợp với WWF Việt Nam tổ chức chuyến thăm quan học tập kinh nghiệm phát triển năng lượng bền vững tại Thái Bình với các nội dung chính sau:

1.       Thành phần tham dự: Sở Công Thương; các phòng Công Thương huyện Nam Đông và huyện Quảng Điền; đại diện UBND các xã Hương Lộc huyện Nam Đông, xã Quảng Công huyện Quảng Điền và xã Quảng Vinh huyện Quảng Điền, Văn phòng WWF Việt Nam tại Huế.
2.       Nội dung:
               - Gặp mặt, trao đổi với các chuyên gia, nhà tài trợ và nhóm thực hiện Kế hoạch năng lượng địa phương tại xã Nam Cường huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình để thấy được sự đa dạng và linh hoạt của các hoạt động mà Thái Bính đã và đang thực hiện; đồng thời lường trước những khó khăn vướng mắc cũng như cơ hội mang lại từ mô hình kế hoạch năng lượng địa phương.
 
 
            - Thăm quan các mô hình thí điểm về năng lượng tái tạo ở xã Nam Cường huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình, cụ thể: Thăm quan mô hình biogas quy mô trang trại, mô hình máy lọc nước RO sử dụng năng lượng mặt trời, mô hình bình nước nóng năng lượng mặt trời ở 1 nhà trẻ tại địa phương.
 
- Dự Hội thảo Chia sẻ kết quả mô hình lập kế hoạch năng lượng địa phương tại Thái Bình và hoạt động của Liên minh năng lượng.
- Thăm và làm việc tại văn phòng WWF Việt Nam về định hướng chiến lược tiếp tục mở rộng của WWF tại Thừa Thiên Huế và phương pháp tiếp cận, hợp tác giữa 2 bên nhằm tăng cường hợp tác giữa Sở Công Thương, 2 huyện Nam Đông, Quảng Điền và WWF Việt Nam.
 Bản in]

Liên kết công vụ