Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Thông báo Về việc tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI năm 2019
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019), Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2019 (gọi tắt là Liên hoan), cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ ngày 28/8/2019 đến ngày 01/9/2019

2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (41A Hùng Vương, thành phố Huế).

3. Chủ đề: “Đất nước anh hùng ca”

4. Nội dung:

a) Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Đất nước, Quê hương, ca ngợi truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới; bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

b) Nêu những tấm gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất, học tập, công tác, phấn đấu, rèn luyện…

          c) Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV.

5. Quy mô: Cấp tỉnh

6. Đối tượng tham gia: Công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên tại các địa phương, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học, các lực lượng vũ trang, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị xã hội… trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để xem thông tin chi tiết, vui lòng xem nội dung file đính kèm tại đây

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ