Thông tin giao dịch chính thức
  

 Sở Công Thương Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ: 02 Tôn Đức Thắng, Thành phố Huế 

- Điện thoại: +84+0234.3810096 / 0234 3823245- Fax: +84+0234.3833147

- Email: sct@thuathienhue.gov.vn

 

 Bản in]
Các bài khác
     

Liên kết công vụ