Chủ Nhật, 24-03-2019

Trang chủ » Giới thiệu » Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ

Sở Công Thương Thừa Thiên Huế

02 Tôn Đức Thắng, TP Huế.

ĐT:  0234 3 810096 - 3 823261; Fax: 0234.833147

Email: sct@thuathienhue.gov.vn; website: www.itradetthue.gov.vn / www.sct.thuathienhue.gov.vn

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Nguyễn Thanh

Giám đốc 

 0234 3933979

nthanh.sct@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Lương Bảy

Phó Giám đốc 0234 3817808 nlbay.sct@thuathienhue.gov.vn

Phan Hùng Sơn

Phó Giám đốc

0234 3831019

phson.sct@thuathienhue.gov.vn

THÔNG TIN CÁC PHÒNG/TRUNG TÂM THUỘC SỞ

VĂN PHÒNG

Nguyễn Chánh Vũ

Chánh văn phòng 0234.3823245 ncvu.sct@thuathienhue.govvn

 Chế Công Hoàng Nhân

 Phó chánh văn phòng 

 0234.3823245

 cchnhan.sct@thuathienhue.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Hoàng Ngọc Sơn

Trưởng phòng 

0234.3845634

hnson.sct@thuathienhue.gov.vn

Hoàng Việt Quốc Phó Trưởng phòng 0234.3845634  hvquoc.sct@thuathienhue.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Nguyễn Văn Kham

Trưởng phòng

02343.845635

nvkham.sct@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Hoàng Chi

Phó Trưởng phòng

02343.845635  

nhchi.sct@thuathienhue.gov.vn

THANH TRA SỞ

Trần Thị Thục Nhi

Phó Chánh thanh tra

02343. 811620

ltbinh.sct@thuathienhue.gov.vn

PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Thị Loan

Đinh Ngọc Hùng

Phó trưởng phòng

Phó trưởng phòng

02343.845637


ntloan.sct@thuathienhue.gov.vn

dnhung.sct@thuathienhue.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Hoàng Văn Lộc

Trương Hoàng Công Danh

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

02343.845636


hvloc.sct@thuathienhue.gov.vn

thcdanh.sct@thuathienhue.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Trần Thị Hòa

 Trưởng phòng  02343 831019  tthoa.sct@thuathienhue.gov.vn

Hoàng Tôn Chí Thắng

Phó Trưởng phòng

02343 831019

htcthang.sct@thuathienhue.gov.vn

Phạm Văn Trai

Phó Trưởng phòng 02343 831019
pvtrai.sct@thuathienhue.gov.vn

TRUNG TÂM  XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

02 Tôn Đức Thắng, TP Huế

Nguyễn Lê Minh Tuấn

Giám đốc 0234 3813808 nlmtuan.sct@thuathienhue.gov.vn

Lê Thanh Bình

Phó Giám đốc

0234. 837840

ltbinh.sct@thuathienhue.gov.vn
TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

22 Tố Hữu, TP Huế - 02343.825315

Đào Xuân Ky

Giám đốc

02343 848485

dxky.sct@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Trần Văn Dũng

P. Giám đốc

P.Giám đốc

02343. 883739

02343. 883739

ntmhang.sct@thuathienhue.gov.vn

tvdung.sct@thuathienhue.gov.vn

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
     

Liên kết công vụ