Trang chủ » Giới thiệu » Danh bạ điện thoại
Thông tin liên hệ
  

Sở Công Thương Thừa Thiên Huế

02 Tôn Đức Thắng, TP Huế.

ĐT:  0234 3 810096 - 3 823261; Fax: 0234.833147

Email: sct@thuathienhue.gov.vn; website: www.itradetthue.gov.vn / www.sct.thuathienhue.gov.vn

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 ĐIỆN THOẠI

 DI ĐỘNG

EMAIL

Nguyễn Thanh

Giám đốc 

 0234 3933979  

0913439324

nthanh.sct@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Lương Bảy

Phó Giám đốc  0234 3815294  0914075418 nlbay.sct@thuathienhue.gov.vn

Phan Hùng Sơn

Phó Giám đốc

 0234 3815657

0917989001

phson.sct@thuathienhue.gov.vn

THÔNG TIN CÁC PHÒNG/TRUNG TÂM THUỘC SỞ

VĂN PHÒNG

Nguyễn Chánh Vũ

Chánh văn phòng  0234.3823245  0909621867 ncvu.sct@thuathienhue.govvn
Trương Thị Cẩm Linh  Phó chánh văn phòng  0234 3823261  0905511505  ttclinh.sct@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Thị Minh Tâm Chuyên viên 0234 3823261 0935030682  ntmtam.sct@thuathienhue.gov.vn
Trần Thị Hồng Hà  Chuyên viên 0234 3823245 0986613261  tthha.sct@thuathienhue.gov.vn
Hồ Thị Ngọc Thi Chuyên viên 0234 3823245  0905559005  htnthi.sct@thuathienhue.gov.vn
Trần Thị Hồng Chuyên viên 0234 3810096  0935918266  tthong.sct@thuathienhue.gov.vn
Hồ Thị Hồng Hảo Chuyên viên 0234 3824752 0931979737  hthhao.sct@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Thị Tuyến Chuyên viên 0234 3824752   0935242850  nttuyen.sct@thuathienhue.gov.vn 
Nguyễn Quang Trung Chuyên viên 0234 3810096 0979336636  nqtrung.sct@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Văn Quý  Chuyên viên 0234 3823261 0935552058  nvquy.sct@thuathienhue.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Hoàng Ngọc Sơn

Trưởng phòng 

 0234.3845634 

0914062798

hnson.sct@thuathienhue.gov.vn

Hoàng Việt Quốc Phó Trưởng phòng  0234.3845634 0913425949  hvquoc.sct@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Tuấn Dũng Chuyên viên  0234.3845634 0939105808  ntdung.sct@thuathienhue.gov.vn
Bùi Việt Hà Chuyên viên  0234.3845634  0905984678  bvha.sct@thuathienhue.gov.vn
Trần Hữu Cường Chuyên viên  0234.3845634  0935500699  thcuong.sct@thuathienhue.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Nguyễn Hoàng Chi

Phó Trưởng phòng

 02343.845635 

 01238712336

nhchi.sct@thuathienhue.gov.vn

Hoàng Xuân Nhất Chuyên viên   02343.845635   0905376867  hxnhat.sct@thuathienhue.gov.vn

THANH TRA SỞ

Chế Công Hoàng Nhân Chánh thanh tra   0234 3811620 0905477764  cchnhan.sct@thuathienhue.gov.vn

Trần Thị Thục Nhi

Phó Chánh thanh tra

 02343 811620

0983428976

tttnhi.sct@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Thy Thy Thanh tra viên  02343 811620  0905405750  ntthy.sct@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Ngọc Huy  Chuyên viên  02343 811620  0935866770  nnhuy.sct@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Thị Mộng Thu Chuyên viên  02343 811620  0935315855  ntmthu.sct@thuathienhue.gov.vn

PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Thị Loan

Đinh Ngọc Hùng

Phó trưởng phòng

Phó trưởng phòng

 02343.845637

0916490258

0972426866

ntloan.sct@thuathienhue.gov.vn

dnhung.sct@thuathienhue.gov.vn

Hồ Phước Vĩnh Sơn Chuyên viên   02343.845637  0984212333  hpvson.sct@thuathienhue.gov.vn
Vũ Thị Thanh An Chuyên viên   02343.845637  09140525950  vttan.sct@thuathienhue.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Hoàng Văn Lộc

Trương Hoàng Công Danh

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

 02343.845636

0913489908

0914002108

hvloc.sct@thuathienhue.gov.vn

thcdanh.sct@thuathienhue.gov.vn

 Đặng Quý  Chuyên viên  02343.845636  0975105885  dquy.sct@thuathienhue.gov.vn
 Nguyễn Thuận  Hóa Chuyên viên   02343.845636  0988370389  nthoa.sct@thuathienhue.gov.vn
 Nguyễn Văn Tân  Chuyên viên 02343845636    

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Trần Thị Hòa

 Trưởng phòng  02343 898605  0905421211  tthoa.sct@thuathienhue.gov.vn

Hoàng Tôn Chí Thắng

Phó Trưởng phòng

 02343 831019 0914905326

htcthang.sct@thuathienhue.gov.vn

Phạm Văn Trai

Phó Trưởng phòng  02343 831019 0982042242 pvtrai.sct@thuathienhue.gov.vn
Phan Thị Thúy Kiều Chuyên viên  0234 3831019 0905589099  pttkieu.sct@thuathienhue.gov.vn
 Nguyễn Thị Thúy Hằng  Chuyên viên  0234 3831019   0914844038  ntthang.sct@thuathienhue.gov.vn
 Nguyễn Quang Nguyên  Chuyên viên  0234 3831019  0916440543  nqnguyen.sct@thuathienhue.gov.vn
 Lê Văn Nhật Phương  Chuyên viên  0234 3831019  0906531031  lvnphuong.sct@thuathienhue.gov.vn
 Văn Hồng Nguyên  Chuyên viên  0234 3831019    vhnguyen.sct@thuathienhue.gov.vn

TRUNG TÂM  XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

02 Tôn Đức Thắng, TP Huế

Nguyễn Lê Minh Tuấn

Giám đốc  0234 3813808 0905351616 nlmtuan.sct@thuathienhue.gov.vn

Lê Thanh Bình

Phó Giám đốc

 0234. 837840

0905002223

ltbinh.sct@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Hương

Kế toán  0234 3837840 01686872645 ntthuong.sct@thuathienhue.gov.vn
Lê Đức Hùng  Chuyên viên  0234 3837840  0705913114 ldhung.sct@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Đức Minh Quang Chuyên viên   0234 3837840  0963.439.439  ndmquang.sct@thuathienhue.gov.vn
Võ Huy Toàn  Chuyên viên  0234 3837840
 0935350602  vhtoan.sct@thuathienhue.gov.vn

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

31 Bùi Thị Xuân, TP Huế - 02343.825315

Đào Xuân Ky

Giám đốc

 

0914066302

dxky.sct@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Trần Văn Dũng

P. Giám đốc

P.Giám đốc

 

0936614364

02343. 883739

ntmhang.sct@thuathienhue.gov.vn

tvdung.sct@thuathienhue.gov.vnHTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
     

Liên kết công vụ