Trang chủ » Giới thiệu » Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ

Sở Công Thương Thừa Thiên Huế

02 Tôn Đức Thắng, TP Huế.

ĐT:  0543 810096 - 3 823261; Fax: 0543.833147

Email: sct@thuathienhue.gov.vn; website: www.itradetthue.gov.vn / www.sct.thuathienhue.gov.vn

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Nguyễn Thanh

Giám đốc 

 054.3933979

nthanh.sct@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Duy Thành

Phó Giám đốc - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

0543815657

ndthanh.sct@thuathienhue.gov.vn

 

Phan Hùng Sơn

Phó Giám đốc

0543.831019

phson.sct@thuathienhue.gov.vn

THÔNG TIN CÁC PHÒNG/TRUNG TÂM THUỘC SỞ

VĂN PHÒNG

Nguyễn Lê Minh Tuấn

Chánh Văn phòng

02343. 823245

nlmtuan.sct@thuathienhue.gov.vn

 Chế Công Hoàng Nhân

 Phó chánh văn phòng

 02343. 823245

 cchnhan.sct@thuathienhue.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU

Nguyễn Chánh Vũ

Hoàng Việt Quốc

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

0543. 617248


ncvu.sct@thuathienhue.gov.vn

hvquoc.sct@thuathienhue.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Hoàng Ngọc Sơn

Trưởng phòng 

0543.845634

tttnhi.sct@thuathienhue.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Nguyễn Văn Kham

Trưởng phòng

0543.845635

nvkham.sct@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Hoàng Chi

Phó Trưởng phòng

0543.845635  

nhchi.sct@thuathienhue.gov.vn

 

 

 

 

THANH TRA SỞ

Trần Thị Thục Nhi

Phó Chánh thanh tra

0543. 811620

ltbinh.sct@thuathienhue.gov.vn

PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Tôn Thất Hàm

Trưởng phòng

0543.845637

ttham.sct@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Thị Loan

Đinh Ngọc Hùng

Phó trưởng phòng

Phó trưởng phòng

0543.845637


ntloan.sct@thuathienhue.gov.vn

dnhung.sct@thuathienhue.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Hoàng Văn Lộc

Trương Hoàng Công Danh

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

0543.845636


hvloc.sct@thuathienhue.gov.vn

thcdanh.sct@thuathienhue.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Trần Thị Hòa

 Trưởng phòng  02343 831019  tthoa.sct@thuathienhue.gov.vn

Hoàng Tôn Chí Thắng

Phó Trưởng phòng

02343 831019

htcthang.sct@thuathienhue.gov.vn

Phạm Văn Trai

Phó Trưởng phòng 02343 831019
pvtrai.sct@thuathienhue.gov.vn

TRUNG TÂM  XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

02 Tôn Đức Thắng, TP Huế

Nguyễn Lương Bảy

Giám đốc

0543.813808

nlbay.sct@thuathienhue.gov.vn

Lê Thanh Bình

Phó Giám đốc

0543. 837840

ltbinh.sct@thuathienhue.gov.vn

 TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

51 Hàm Nghi, TP Huế - 0543.825315

Đào Xuân Ky

Giám đốc

0543 848485

dxky.sct@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Trần Văn Dũng

P. Giám đốc

P.Giám đốc

0543. 883739

0543. 883739

ntmhang.sct@thuathienhue.gov.vn

tvdung.sct@thuathienhue.gov.vn

CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Lô 24 KQH Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh, TP Huế -0543.588504

Nguyễn Duy Thành

Phó Giám đốc Sở - kiêm Chi cục Trưởng chi cục Quản lý thị trường

 0543.588.508

ndthanh.sct@thuathienhue.gov.vn

Dương Đắc Hoan

Phó chi cục trưởng

0543.588506

ddhoan.sct@thuathienhue.gov.vn

  
HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
     

Liên kết công vụ