Thông tin liên hệ
  

Sở Công Thương Thừa Thiên Huế

02 Tôn Đức Thắng, TP Huế.

ĐT:  0234 3 810096 - 3 823261; Fax: 0234.833147

Email: sct@thuathienhue.gov.vn; website: www.itradetthue.gov.vn / www.sct.thuathienhue.gov.vn

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 ĐIỆN THOẠI

 DI ĐỘNG

EMAIL

Nguyễn Thanh

Giám đốc 

 0234 3933979  

0913439324

nthanh.sct@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Lương Bảy

Phó Giám đốc  0234 3815294  0914075418 nlbay.sct@thuathienhue.gov.vn
Hoàng Ngọc Sơn Phó Giám đốc 0234 3815657 0914062798 hnson.sct@thuathienhue.gov.vn

 

 

VĂN PHÒNG

Nguyễn Chánh Vũ

Chánh văn phòng 0234.3823245  0909621867 ncvu.sct@thuathienhue.govvn
Trương Thị Cẩm Linh  Phó chánh văn phòng 0234 3823261  0905511505  ttclinh.sct@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Hoàng Chi Phó chánh văn phòng 0234 3823261  01238712336  nhchi.sct@thuathienhue.gov.vn
         
Trần Thị Hồng Hà  Chuyên viên 0234 3823245 0986613261  tthha.sct@thuathienhue.gov.vn
Hồ Thị Ngọc Thi Chuyên viên 0234 3823245  0905559005  htnthi.sct@thuathienhue.gov.vn
Trần Thị Hồng Chuyên viên 0234 3810096  0935918266  tthong.sct@thuathienhue.gov.vn
         
Nguyễn Thị Tuyến Chuyên viên 0234 3824752   0935242850  nttuyen.sct@thuathienhue.gov.vn 
Nguyễn Quang Trung Chuyên viên 0234 3810096 0979336636  nqtrung.sct@thuathienhue.gov.vn
         

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Nguyễn Văn Quý Phó trưởng phòng  0234.3845634 0935552058  nvquy.sct@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Tuấn Dũng Chuyên viên  0234.3845634 0939105808  ntdung.sct@thuathienhue.gov.vn
Bùi Việt Hà Chuyên viên  0234.3845634  0905984678  bvha.sct@thuathienhue.gov.vn
Trần Hữu Cường Chuyên viên  0234.3845634  0935500699  thcuong.sct@thuathienhue.gov.vn

Hồ Thị Hồng Hảo

Chuyên viên 0234.3845634 0931979737 hthhao.sct@thuathienhue.gov.vn

THANH TRA SỞ

Chế Công Hoàng Nhân Chánh Thanh tra   0234 3811620 0905477764  cchnhan.sct@thuathienhue.gov.vn

Trần Thị Thục Nhi

Phó Chánh thanh tra

 02343 811620

0983428976

tttnhi.sct@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Ngọc Huy  Chuyên viên  02343 811620  0935866770  nnhuy.sct@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Thị Mộng Thu Chuyên viên  02343 811620  0935315855  ntmthu.sct@thuathienhue.gov.vn

PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Đinh Ngọc Hùng

Nguyễn Thị Loan

Trưởng phòng 

Phó trưởng phòng

 02343.845637

0972426866 

0916490258

dnhung.sct@thuathienhue.gov.vn ntloan.sct@thuathienhue.gov.vn

Hoàng Xuân Nhât  Chuyên viên 0234 3845637  0905376867  hxnhat.sct@thuathienhue.gov.vn
Lê Văn Nhật Phương Chuyên viên   0234 3845637   lvnphuong.sct@thuathienhue.gov.vn
Vũ Thị Thanh An Chuyên viên   02343.845637  09140525950  vttan.sct@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Thy Thy Chuyên viên 02343 811620 0905405750 ntthy.sct@thuathienhue.gov.vn
         

PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Hoàng Văn Lộc

Trương Hoàng Công Danh

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

 02343.845636

0913489908

0914002108

hvloc.sct@thuathienhue.gov.vn

thcdanh.sct@thuathienhue.gov.vn

 Đặng Quý  Chuyên viên  02343.845636  0975105885  dquy.sct@thuathienhue.gov.vn
 Nguyễn Thuận  Hóa Chuyên viên   02343.845636  0988370389  nthoa.sct@thuathienhue.gov.vn
 Nguyễn Văn Tân  Chuyên viên 02343845636    

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Trần Thị Hòa

 Trưởng phòng  02343 898605  0905421211  tthoa.sct@thuathienhue.gov.vn

Hoàng Tôn Chí Thắng

Phó Trưởng phòng

 02343 831019 0914905326

htcthang.sct@thuathienhue.gov.vn

Phạm Văn Trai

Phó Trưởng phòng  02343 831019 0982042242 pvtrai.sct@thuathienhue.gov.vn
Phan Thị Thúy Kiều Chuyên viên  0234 3831019 0905589099  pttkieu.sct@thuathienhue.gov.vn
 Nguyễn Thị Thúy Hằng  Chuyên viên  0234 3831019   0914844038  ntthang.sct@thuathienhue.gov.vn
 Nguyễn Quang Nguyên  Chuyên viên  0234 3831019  0916440543  nqnguyen.sct@thuathienhue.gov.vn
 Văn Hồng Nguyên  Chuyên viên  0234 3831019  0234 3831019  vhnguyen.sct@thuathienhue.gov.vn
 Nguyễn Thị Minh Tâm Chuyên viên      
Hồ Phước Vĩnh Sơn Chuyên viên   0984212333  

TRUNG TÂM  XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

02 Tôn Đức Thắng, TP Huế

Nguyễn Lê Minh Tuấn

Giám đốc  0234 3813808 0905351616 nlmtuan.sct@thuathienhue.gov.vn

Lê Thanh Bình

Phó Giám đốc

 0234. 837840

0905002223

ltbinh.sct@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Hương

Kế toán  0234 3837840 01686872645 ntthuong.sct@thuathienhue.gov.vn
Lê Đức Hùng  Chuyên viên  0234 3837840  0705913114 ldhung.sct@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Đức Minh Quang Chuyên viên   0234 3837840  0963.439.439  ndmquang.sct@thuathienhue.gov.vn
         

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

31 Bùi Thị Xuân, TP Huế - 02343.825315

 

Trần Văn Dũng Phó Giám đốc phụ trách     tvdung.sct@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Thị Mỹ Hằng

 

P. Giám đốc

 

 

0936614364

 

ntmhang.sct@thuathienhue.gov.vn

 

 

 


 

 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
     

Liên kết công vụ