Thư mời tham dự Khai mạc Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2019
  
Thực hiện Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2019. Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 155/KH-UB ngày 02/7/2019 về Tổ chức Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2019. Hội chợ thực hiện theo Chương trình khuyến công quốc gia năm 2019.

Đây cũng là dịp để các đơn vị và doanh nghiệp các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của doanh nghiệp, của địa phương mình với các đối tác và người tiêu dùng tham quan – mua sắm tại Hội chợ; đồng thời là dịp để các đơn vị và doanh nghiệp tham gia Hội chợ học tập, trao đổi kinh nghiệm tổ chức, quản lý sản xuất, liên kết sản xuất và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm,…
Ngày 28 tháng 8 năm 2019, Ban tổ chức hội chợ sẽ tiến hành khai mạc hội chợ theo kế hoạch. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 năm 2019 đến ngày 03 tháng 9 năm 2019.

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ