Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thị trường » Tin Thị trường
Tình hình Xuất nhập khẩu cả nước 6 tháng đầu năm
6 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 14,9%, cao hơn so với mục tiêu tăng 10% của cả năm. Nhập khẩu được kiểm soát tốt khi tăng thấp hơn tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng 11% và tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu, đạt gần 2 tỷ USD. Xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao.
    
 Bản in]

Liên kết công vụ