• Báo cáo định kỳ hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh TT-Huế
  Thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN; Quyết định số 64/2018/QĐ-UBND ngày 14/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Nhằm đảm bảo các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoạt động VLNCN theo đúng quy định, Sở Công Thương hướng dẫn các đơn vị cụ thể như sau:

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động

  Ngày 18 tháng 06 năm 2014 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BCT ban hành QCVN 01:2014/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 02 năm 2015.


 • Sở Công Thương Thừa Thiên Huế bảo vệ thành công đề tài khoa học công nghệ về ứng dụng phương pháp nổ mìn vi sai.

   Sau 18 tháng kể từ ngày Sở Công Thương bắt đầu thực hiện đề tài KHCN “Ứng dụng các phương pháp nổ mìn vi sai cho các đơn vị có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” theo Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu thử nghiệm khoa học công nghệ của tỉnh năm 2011, đến nay Sở Công Thương đã hoàn thành và bảo vệ thành công đề tài trước Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh.


 • Phạt nặng đối với vi phạm về hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp

   Theo Nghị định số 163/2013/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trên lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp thì ngoài hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.


 • HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỂ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

  Để việc tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý vật liệu nổ công nghiệp được thuận lợi, phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tổng hợp danh sách các văn bản thường xuyên được áp dụng như sau:

   

   


 • Hướng dẫn mẫu hộ chiếu nổ mìn lộ thiên

  Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp, trong đó có nội dung: "Bãi bỏ quy định Phụ trách kỹ thuật thẩm duyệt tại Phụ lục 6 của Thông tư số 23/2009/TT-BCT Mẫu hộ chiếu nổ mìn lộ thiên", Sở Công Thương thông báo với các cá nhân, doanh nghiệp để thực hiện:


 • Hướng dẫn nội dung phương án nổ mìn

  Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật và giúp các doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp giấy phép sử dụng VLNCN được thuận tiện, Sở Công Thương căn cứ các quy định của pháp luật hướng dẫn nội dung phương án nổ mìn điển hình như sau:

        

Liên kết công vụ