• Thư mời tham dự Khai mạc Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2019
    Thực hiện Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2019. Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 155/KH-UB ngày 02/7/2019 về Tổ chức Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2019. Hội chợ thực hiện theo Chương trình khuyến công quốc gia năm 2019.

  • Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2019
    Thực hiện Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 155/KH-UB ngày 02/7/2019 về Tổ chức Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2019. Hội chợ thực hiện theo Chương trình khuyến công quốc gia năm 2019, là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 02/9 và trong tháng bán hàng khuyến mãi của tỉnh, được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

  • Thông tin tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn và miền núi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
    Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị đồng thời thực hiện Đề án “Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Phong Điền”; “Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại huyện Nam Đông và huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế” tại Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2019; Trung tâm Xúc tiến thương mại Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức 3 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi tại các huyện, cụ thể như sau:


     

Liên kết công vụ