• KẾ HOẠCH Tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội năm 2021
  Cập nhật: 26/02/2021 3:17:53 CH
  UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 24/02/2021 về Tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội năm 2021.

 • Triển khai thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp tết Tân sửu
  Cập nhật: 09/02/2021 2:39:03 CH
  UBND tỉnh ban hành Công văn số 1274 /UBND-TĐKT ngày 08 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp tết Tân Sửu.

 • Đề nghị kê khai tài sản, thu nhập năm 2020
  Cập nhật: 02/12/2020 11:36:14 SA
  Sở Công Thương vừa ban hành Công văn số 2603/SCT-VP ngày 01/12/2020 về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020. Theo đó, thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Công văn số 803/TTr-PCTN ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2020.

 • Ban hành Quy trình tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm
  Cập nhật: 25/11/2020 10:42:13 SA
  Ngày 19 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2941/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

 • THÔNG BÁO thay đổi thời gian xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2020
  Cập nhật: 24/11/2020 10:14:59 SA
  Thực hiện Kế hoạch số 2073/KH-SCT ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Sở Công Thương về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển Công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương;
  Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 2400/TB-SCT về việc nội dung ôn tập và thời gian tổ chức phỏng vấn xét tuyển.
  Tuy nhiên do yêu cầu công việc, Sở Công Thương thông báo đến các thí sinh thay đổi thời gian xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2020 cụ thể như sau:

 • THÔNG BÁO nội dung ôn tập và thời gian xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2020
  Cập nhật: 13/11/2020 3:14:29 CH
  Thực hiện Kế hoạch số 2073/KH-SCT ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Sở Công Thương về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển Công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương; Sở Công Thương thông báo nội dung ôn tập và thời gian tổ chức phỏng vấn xét tuyển như sau:

 • THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2
  Cập nhật: 12/11/2020 2:30:25 CH
  Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng Sở Công Thương ban hành Thông báo số 2387 /TB-HĐTDVC về Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2.

 • Nghị định mới VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
  Cập nhật: 05/11/2020 9:50:17 SA
  Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; Nghị định này quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật; việc áp dụng các hình thức kỷ luật tương ứng với các hành vi vi phạm; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này áp dụng đối với: Cán bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách (sau đây gọi chung là cán bộ); Công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và công ...

 • Thông báo kết luận giao ban tháng 4/2020
  Cập nhật: 22/10/2020 9:55:35 SA
  Ngày 29/4/2020, tại Văn phòng Sở Công Thương, Ông Nguyễn Thanh - Giám đốc Sở đã chủ trì phiên họp giao ban tháng 4/2020, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2020.

 • Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại phiên họp giao ban tháng 9/2020
  Cập nhật: 02/10/2020 10:05:02 SA
  Ngày 30/9/2020, tại Văn phòng Sở Công Thương, Ông Nguyễn Thanh -Giám đốc Sở đã chủ trì phiên họp giao ban tháng 9/2020, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10/2020. Tham dự phiên họp có các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc Sở; Sau khi nghe Trưởng các phòng và đơn vị báo cáo tình hình công tác tháng 9/2020, kế hoạch nhiệm vụ tháng 10/2020, những ý kiến đề xuất, kiến nghị của các thành viên dự họp, Giám đốc Sở kết luận như sau:


    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ