Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
117 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Cập nhật:26/12/2017 12:14:25 SA
Ngày 21/12/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2986/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Theo đó, Sở Công Thương có tổng cộng 117 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính Công tỉnh - 01 Lê Lai - TP Huế. Các Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Xúc tiến thương mại; Thương mại; Thương mại quốc tế; Điện lực; Công nghiệp; Xăng dầu; Hóa chất; An toàn thực phẩm; An toàn hóa chất; Lưu thông hàng hóa. Cụ thể như sau:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG ĐƯA VÀO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2986 /QĐ-UBND

ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

STT

Tên TTHC

Số TTHC đưa vào TTHCC

1. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

6/6

1

Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh

 

2

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại hàng năm trên địa bàn tỉnh (Trường hợp hồ sơ đăng ký nộp trước ngày 01/10 của năm trước năm tổ chức)

 

3

Đăng ký thực hiện khuyến mại mang tính may rủi

 

4

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại mang tính may rủi trên địa bàn tỉnh

 

5

Đăng ký trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại hội chợ, triển lãm thương mại

 

6

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại hàng năm trên địa bàn tỉnh (trường hợp hồ sơ đăng ký nộp sau ngày 01/10 của năm trước năm tổ chức)

 

2. Lĩnh vực Thương mại

9/9

1

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 

2

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

 

3

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

 

4

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

 

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

 

6

Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 

7

Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 

8

Xác nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

 

9

Xác nhận Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp

 

3. Lĩnh vực Thương mại quốc tế

5/5

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

2

Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại việt nam

 

3

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

4

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

5

Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

4. Lĩnh vực Điện lực

10/10

1

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV

 

3

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV

 

4

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV

 

5

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW

 

6

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW

 

7

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV

 

8

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV

 

9

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV

 

10

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV

 

5. Lĩnh vực Công nghiệp

3/3

1

Đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

 

2

Cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

 

3

Cấp lại Giấy giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

 

6. Lĩnh vực Xăng dầu

3/3

1

Thủ tục thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu với tổng dung tích các bể chứa trên 210 m3 đến dưới 5.000 m3 thuộc quy hoạch phát triển xăng dầu, LPG, LNG do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập và phê duyệt.

 

2

Thủ tục thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000 m3 thuộc quy hoạch phát triển xăng dầu, LPG, LNG do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập và phê duyệt.

 

3

Thủ tục thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000 m3 thuộc quy hoạch phát triển xăng dầu, LPG, LNG do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập và phê duyệt.

 

7. Lĩnh vực Hóa chất

9/9

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

 

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

 

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

 

4

Cấp sửa đổi, bổ sung các Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

 

5

Cấp lại các Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy

 

6

Cấp lại các Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành

 

7

Cấp giấy xác nhận khai báo hoá chất sản xuất

 

8

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất

 

9

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

 

8. Lĩnh vực An toàn thực phẩm

7/7

1

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp GCN hết hiệu lực)

 

3

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trong trường hợp GCN bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng)

 

4

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với từng loại thực phẩm của một cơ sở sản xuất và chưa được xác nhận nội dung quảng cáo hoặc sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bị huỷ bỏ)

 

5

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường hợp sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm hết hiệu lực).

 

6

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng)

 

7

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương

 

9. Lĩnh vực An toàn hóa chất

2/2

1

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

 

10. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa

63/63

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

3

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

4

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

7

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

8

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận chuyển

 

9

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 

11

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 

12

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

 

13

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

15

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

16

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

17

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

18

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

19

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

 

20

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

21

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

22

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

 

23

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

 

24

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

 

25

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

26

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

27

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

 

28

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

 

29

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

 

30

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

 

31

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

 

32

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG .

 

33

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

34

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

 

35

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

36

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

37

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

 

38

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

 

39

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

 

40

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

 

41

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 

42

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 

43

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 

44

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

45

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

46

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

47

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

48

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

49

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

50

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

51

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

52

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

53

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

54

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

55

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

56

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

57

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

58

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

59

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

60

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

61

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

62

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

63

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ