Trang chủ » CÔNG KHAI THÔNG TIN » Thông tin Thủ tục hành chính
9 Thủ tục hành chính về Thuốc lá thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công Thương được sửa đổi, bổ sung.
Cập nhật:04/03/2019 4:18:17 CH
Ngày 01/03/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 506/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo đó, 09 thủ tục hành chính về thuốc lá trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước được sửa đổi, bổ sung gồm: Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá; Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá; Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

        Thông tư số 57/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương được  ban hành ngày 26/12/2018 quy định chi tiết một số điều của các nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá, thông tư này thay thế cho Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

      Các TTHC sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 57/2018/TT-BCT  tập trung vào các mẫu đơn đề nghị, mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, mẫu Giấy phép và các mẫu bảng kê liên quan đến việc cấp, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và Giấy phép bao gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá; Hướng dẫn chế độ, biểu mẫu báo cáo; danh mục thiết bị chuyên ngành thuốc lá; hướng dẫn biểu mẫu đăng ký nhu cầu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá, sợi thuốc lá, nguyên liệu lá thuốc lá và quy định về kiểm tra các hoạt động trong kinh doanh thuốc lá.

Xem thông tin chi tiết về Quyết định 506/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 tại đây.

- Quyết định 506/QĐ-UBND

- Phụ lục 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ