Ban hành Bộ tiêu chí mới đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:17/06/2021 8:21:05 SA
Phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất
Phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 91/QĐ-BCĐ ngày 14/6/2021 ban hành Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (file tài liệu gửi kèm theo).

Bộ tiêu chí mới được ban hành nhằm đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 thông qua bộ chỉ số nhằm xác định các mức độ nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp để có các biện pháp khắc phục, phòng, chống lây nhiễm, đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Bộ tiêu chí gồm 15 tiêu chí đánh giá và thay thế Quyết định số 127/QĐ-BCĐ ngày 30/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID - 19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.  (File .doc Quyết định số 91/QĐ-BCĐ)

 

BVHA
SCT-QLCN
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ