Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Sở Công Thương năm 2020
  
Cập nhật:10/01/2020 10:25:20 SA
Ngày 10/01/2020, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 73/QĐ-SCT về ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của đơn vị thực hiện chế độ tự chủ.

Theo đó, Quyết định được  ban hành trên cơ sở căn cứ vào tình hình dự toán ngân sách năm của Sở, tiêu chuẩn chế độ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;Sau khi thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn Sở Công Thương tại Hội nghị cán bộ công chức ngày 09 tháng  01  năm 2020; Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ