Trang chủ » CÔNG KHAI THÔNG TIN » Thông tin Thủ tục hành chính
Ban hành Quyết định 1844/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện.
  
Cập nhật:02/08/2019 3:03:25 CH
Ngày 01 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 1844/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã và thành phố Huế;
Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ và 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế. Cụ thể như sau:

Quyết định 1844/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Quản lý an toàn thực phẩm đã được công bố tại Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ