Trang chủ » CÔNG KHAI THÔNG TIN » Cải cách hành chính
Ban hành TTHC được sửa đổi, bổ sung về Thuốc lá thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
  
Cập nhật:04/03/2019 10:59:21 SA
Ngày 01/03/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và Thành phố Huế Theo đó, 03 thủ tục hành chính về thuốc lá trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước được sửa đổi, bổ sung gồm: Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Thông tư số 57/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương được  ban hành ngày 26/12/2018 quy định chi tiết một số điều của các nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá, thông tư này thay thế cho Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Các TTHC sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 57/2018/TT-BCT  tập trung vào các mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy phép….

Xem thông tin chi tiết về Quyết định 505/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 tại đây.

Phụ lục đính kèm 

 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ