Trang chủ » CÔNG KHAI THÔNG TIN » Thông tin Thủ tục hành chính
Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các TTHC sửa đổi theo quyết định 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh
  
Cập nhật:17/07/2019 3:04:36 CH
Ngày 16 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1708 /QĐ-UBND về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được sửa đổi theo Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh.

Các thủ tục được sửa đổi bổ sung bao gồm: 4 thủ tục hành chính về xăng dầu trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa được sửa đổi, bổ sung gồm: Thủ tục Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; Và 01 thủ tục về Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương kinh doanh mua bán LPG thuộc lĩnh vực kinh doanh khí.

Theo đó, các thủ tục trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trên được sửa đổi về thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giảm 5 ngày so với trước đây. Riêng đối với thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương kinh doanh mua bán LPG thuộc lĩnh vực kinh doanh khí có thay đổi về thành phần số lượng để phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC về kinh doanh mua bán LPG.

 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ