Trang chủ » CÔNG KHAI THÔNG TIN » Thông tin Thủ tục hành chính
Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
  
Cập nhật:09/08/2019 4:22:53 CH
Ngày 09/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1923/QĐ-UBND Về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Theo đó, Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với 01 thủ tục hành chính mới ban hành theo Quyết định 1844/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ, TTHC mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. 

Cụ thể thủ tục Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, có  thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầyđủ, hợp lệ. 

Quyết định số 1923/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm thiết lập quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính này trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ