Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin tổng hợp
Bộ Công Thương Lào sử dụng mẫu Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa mới
Cập nhật:13/10/2017 9:34:03 SA
Ngày 27/02/2017, Bộ Công Thương Lào đã có hướng dẫn số 0280/BCT về triển khai một số Điều của Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ nước CHDCND Lào và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 27/6/2015.
Để tiếp tục triển khai Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam - Lào, ngày 16/8/2017 Bộ Công Thương Lào đã ban hành mẫu Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa mới và có hiệu lực từ ngày 01/10/2017.
Sở Công Thương Thừa Thiên Huế thông báo để các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân biết và triển khai thực hiện.


Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Mẫu giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa của Lào ()
BVHA
QLXNK
 Bản in]

Liên kết công vụ