Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Bộ Công Thương ban hành Thông tư 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.
Cập nhật:02/11/2018 8:47:54 SA

         Theo đó, quy định về thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực có một số thay đổi như sau:

- Bổ sung trường hợp phát điện miễn Giấy phép hoạt động điện lực đối với nhà máy điện mặt trời lắp đặt tại một điểm lắp đặt và một điểm đấu nối có công suất dưới 01MWp.

- Loại bỏ mục cấp giấy phép hoạt động điện lực cho hoạt động xuất, nhập khẩu điện.

- Chậm nhất trước 15 ngày làm việc tính từ ngày dự kiến chính thức vận hành thương mại (thay vì 30 ngày như quy định hiện hành), tổ chức tham gia hoạt động phát điện phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn sử dụng 30 ngày, đơn vị điện lực được cấp giấy phép có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo đúng thủ tục (Quy định hiện hành yêu cầu đơn vị điện lực nộp hồ sơ trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn 60 ngày).

Đối với trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hỏng, đơn vị điện lực phải đề nghị cơ quan cấp giấy phép cấp lại và nêu rõ lý do.

Thông tư 12/2017/TT-BCT sẽ hết hiệu lực từ ngày Thông tư 36/2018/TT-BCT có hiệu lực (ngày 06/12/2018).

Download Thông tư 36/2018/TT-BCT tại đây./.

NVTAN
SCT-QLNL
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ