Bộ Công Thương bắt đầu triển khai dịch vụ công mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu kể từ ngày 01/10/2019
  
Cập nhật:30/09/2019 9:24:40 SA
Nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương bắt đầu thực hiện cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu, gồm:
- Cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;
- Cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;
- Cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;
- Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam;
- Cấp lại; sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam;
- Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam;

Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019, Cục xuất nhập khẩu bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục trên tại địa chỉ https://dichvucong.moit.gov.vn  .Sau thời gian chuyển tiếp, từ ngày 01 tháng 11 năm 2019, Bộ Công Thương không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các thủ tục hành chính nêu trên. 

Những khó khăn vướng mắt khi phát sinh liên quan đến việc áp dụng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, vui lòng liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn, giải đáp theo địa chỉ: Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại (024) 2220 443, thư điện tử: linhltt@moit.gov.vn 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ