Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Bộ Công Thương phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Rào Trăng 4
Cập nhật:28/02/2018 8:06:28 SA
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 540/QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2018 về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Rào Trăng 4.

Thông số kỹ thuật chính công trình: Mực nước dâng bình thường 99,5 m; Mực nước chết: 93,0 m; Dung tích toàn bộ 18,805 triệu m3; Dung tích hữu ích 6,881 triệu m3; Công suất lắp máy: 14,0 MW.

Theo đó, nhiệm vụ của công trình thủy điện Rào Trăng 4 như sau:

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Rào Trăng 4, chủ động đề phòng mọi bất trắc, với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm; không để mực nước hồ chứa Rào Trăng 4 vượt mực nước lũ kiểm tra ở cao trình 101,27m.

- Cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Cũng theo quy trình, việc điều tiết hồ trong thời kỳ mùa lũ quy định như sau:

1. Cao trình mực nước lũ của hồ chứa thuỷ điện Rào Trăng 4 trong mùa lũ ở điều kiện bình thường khi không có lũ không được vượt quá cao trình mực nước 99,5 m;

2. Quy định về chế độ vận hành

Căn cứ dự báo của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn có thẩm quyền và quan trắc của Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 4 về số liệu mưa, lưu lượng lũ vào hồ và mực nước hồ chứa, phương thức vận hành cửa van đập tràn như sau:

a) Nguyên tắc cơ bản: Duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước dâng bình thường 99,50m bằng chế độ xả nước qua các tổ máy phát điện và chế độ đóng mở cửa van đập tràn.

b) Trong trường hợp bình thường từ thời điểm lũ vào hồ đến khi đạt đỉnh, việc mở các cửa van đập tràn phải tiến hành lần lượt để tổng lưu lượng xả qua các tổ máy phát điện và đập tràn không được lớn hơn lưu lượng tự nhiên vào hồ tại cùng thời điểm.

c) Trình tự, phương thức đóng, mở cửa van đập tràn thực hiện theo quy định tại Điều 4 quy trình này.

d) Không cho phép nước tràn qua đỉnh cửa van đập tràn trong mọi trường hợp vận hành xả lũ.

đ) Khi lưu lượng xả qua đập tràn ảnh hưởng lớn đến hiệu quả phát điện và ảnh hưởng đến an toàn thiết bị tổ máy, nhà máy dừng phát điện.

e) Sau đỉnh lũ, phải đưa mực nước hồ về cao trình mực nước dâng bình thường 99,50m. Tùy theo điều kiện thực tế công trình, hạ du và dự báo lưu lượng vào hồ, mực nước hồ chứa, tiến hành đóng dần các cửa van đập tràn theo trình tự ngược với trình tự mở cả về thứ tự cửa van và thứ tự độ mở.

Quy trình cũng Quy định mùa lũ từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 15 tháng 12 hàng năm; mùa kiệt từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 31 tháng 8 năm sau.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2018./.

DQUY
SCT-QLNL
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ