Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 34/2019/TT-BCT ngày 28/11/2019 quy định về hệ thống thông tin năng lượng
  
Cập nhật:16/12/2019 9:59:58 SA

Ngày 28/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 34/2019/TT-BCT về việc quy định về hệ thống thông tin năng lượng.

Theo đó, Thông tư quy định các đơn vị báo cáo số liệu của năm trước từ 01/01 đến 31/12 và báo cáo trước 31/3 của năm tiếp theo các thông số năng lượng như sau:

1. Thông tin cân bằng cung cầu năng lượng,

a) Thông tin, số liệu cung cấp năng lượng sơ cấp;

b) Thông tin, số liệu sản xuất và chuyển đổi năng lượng;

c) Thông tin, số liệu tiêu thụ năng lượng cuối cùng và phi năng lượng.

2. Thông tin đặc điểm kỹ thuật cơ sở hạ tầng năng lượng.

a) Nhà máy điện;

b) Nhà máy sản xuất điện, nhiệt tự dùng hoặc đồng phát;

c) Đường dây và trạm điện;

d) Nhà máy lọc dầu và chế biến khí ngưng tụ (sau đây gọi tắt là chế biến condensate);

đ) Nhà máy chế biến khí tự nhiên;

e) Nhà máy sản xuất và trạm phối trộn nhiên liệu sinh học;

g) Nhà máy sản xuất khí thiên nhiên nén (sau đây gọi tắt là CNG);

h) Nhà máy sản xuất và chuyển đổi năng lượng khác.

3. Thông tin giá năng lượng bình quân hàng năm.

a) Than;

b) Khí tự nhiên;

c) Sản phẩm dầu mỏ;

d) Điện;

đ) Các dạng năng lượng khác.

4. Các thông tin khác theo tiêu chuẩn thống kê năng lượng quốc tế thuộc trách nhiệm công bố của Bộ Công Thương.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/4/2020.

Download Thông tư tại đây./.

SCT-QLNL
 Bản in]

Liên kết công vụ