Bổ sung cụm công nghiệp Bình Thành, thị xã Hương Trà vào Quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế định hướng đến năm 2020
  
Cập nhật:22/12/2020 11:02:04 SA
Ngày 15/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3155/QĐ-UBND về việc bổ sung cụm công nghiệp Bình Thành, thị xã Hương Trà vào Quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Thông tin cụ thể như sau:

Tên gọi: Cụm công nghiệp Bình Thành, thị xã Hương Trà.

Vị trí, diện tích khu đất: thuộc Thôn Thọ Bình, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; diện tích quy hoạch 32 ha.

Ngành nghề hoạt động: chế biến gỗ công nghiệp, mộc mỹ nghệ; chế biến gỗ ván ép, viên nén gỗ hỗn hợp; sản xuất sản phẩm chiếu, chổi nhựa; chế biến nông sản, thực phẩm từ gia súc, gia cầm.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà triển khai quy hoạch, thành lập cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, và các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trương và các quy định khác có liên quan.

Để triển khai công tác thành lập cụm công nghiệp Bình Thành, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào trong cụm; Sở Công Thương hướng dẫn thủ tục thành lập cụm công nghiệp, cụ thể như sau:

            1. Hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp:

            a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

            b) Văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc văn bản của đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp kèm theo Báo cáo đầu tư thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp;

            c) Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu minh chứng tư cách pháp lý;

            d) Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của chủ đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của chủ đầu tư;

            đ) Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

            2. Nội dung chủ yếu Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp:

            a) Căn cứ pháp lý, sự cần thiết, đánh giá sự phù hợp, đáp ứng các điều kiện thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; tác động của các khu công nghiệp trên địa bàn ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, tỷ lệ lấp đầy của cụm công nghiệp;

            b) Hiện trạng sử dụng đất, định hướng bố trí các ngành, nghề có tính liên kết, hỗ trợ trong sản xuất; cơ cấu sử dụng đất và dự kiến thu   hút đầu tư vào cụm công nghiệp; đánh giá khả năng đấu nối hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài cụm công nghiệp;

            c) Xác định mục tiêu, diện tích, địa điểm, phạm vi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; phân tích, lựa chọn phương án đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư (nếu có); tiến độ thực hiện dự án phù hợp với thực tế và khả năng huy động các nguồn lực; kế hoạch, tiến độ thu hút đầu tư, di dời và tỷ lệ lấp đầy của cụm công nghiệp;

            d) Đánh giá năng lực, tư cách pháp lý của chủ đầu tư; dự kiến tổng mức đầu tư, cơ cấu, khả năng cân đối, huy động các nguồn vốn đầu tư (trong đó có nguồn vốn đầu tư công nếu có) để thực hiện dự án;

            đ) Chi phí duy tu bảo dưỡng, vận hành hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, các chi phí liên quan khác; phương thức quản lý, khai thác sử dụng sau khi đi vào hoạt động;

            e) Đánh giá hiện trạng môi trường, công tác quản lý môi trường, khả năng tiếp nhận chất thải xung quanh khu vực dự kiến thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; dự báo những nguồn thải, tác động môi trường của các ngành, nghề dự kiến thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp và phương án quản lý môi trường;

            g) Phân tích, đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế, xã hội của cụm công nghiệp; các giải pháp tổ chức thực hiện.

Vui lòng xem Quyết định số 3155/QĐ-UBND tại đây

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương, địa chỉ: 02 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế; Tel: 0234.3845634.

 

BVHA
SCT-QCLN
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ