Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Chỉ thị về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân (Chỉ thị số 03/CT-BCT)
  
Cập nhật:06/02/2020 4:18:24 CH
Ngày 17 tháng 01 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân. Vui lòng xem file đính kèm./.
NHCHI
SCT-KHTCTH
 Bản in]

Liên kết công vụ