Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2018
Cập nhật:08/05/2018 9:06:46 SA
Nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh; đồng thời cung cấp thông tin thị trường, hàng hóa; nâng cao nhận thức doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về hoạt động kinh doanh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 432/KH-SCT ngày 19/3/2018 về xúc tiến thương mại năm 2018. Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp để nghiên cứu và đăng ký tham gia như sau:

1. Hội chợ, triển lãm thương mại

1.1. Tổ chức tham gia các hội chợ triển lãm trong nước

a) Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch, Đầu tư Hành lang kinh tế Đông tây Đà Nẵng 2018 (Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2018)

- Thời gian: Quý III/2018.

- Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng.

- Hình thức thực hiện: Tổ chức đoàn tham gia, xúc tiến thương mại.

b) Hội chợ Công Thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên – Quảng Trị 2018 (Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2018)

- Thời gian: Quý III/2018.

- Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị.

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị.

- Hình thức thực hiện: Tổ chức đoàn tham gia, xúc tiến thương mại.

c) Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung Hà Giang 2018 (Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2018)

- Thời gian: Quý IV/2018.

- Địa điểm: Tỉnh Hà Giang.

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Giang.

- Hình thức thực hiện: Tổ chức đoàn tham gia, xúc tiến thương mại.

d) Hội chợ triển lãm thương mại – Lễ hội Ook Om Bok Sóc Trăng 2018 (Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2018)

- Thời gian: Quý IV/2018.

- Địa điểm: Tỉnh Sóc Trăng

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Sóc Trăng.

- Hình thức thực hiện: Tổ chức đoàn tham gia, xúc tiến thương mại.

1.2. Tổ chức tham gia các hội chợ, triển lãm tại nước ngoài

a) Hội chợ thương mại Việt - Lào năm 2018 (Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2018)

- Thời gian: Quý II, III/2018.

- Địa điểm: Viêng Chăn (CHDCND Lào).

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại quân đội thuộc Cục Kinh tế - Bộ Quốc Phòng.

- Hình thức thực hiện: Tổ chức đoàn tham gia, xúc tiến thương mại.

b) Hội chợ thương mại Việt Nam 2018 tại Campuchia (Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2018)

- Thời gian: Quý IV/2018.

- Địa điểm: Phnôm Pênh (Campuchia).

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm triển lãm và Xúc tiến thương mại quân đội thuộc Cục Kinh tế - Bộ Quốc Phòng.

- Hình thức thực hiện: Tổ chức đoàn tham gia, xúc tiến thương mại.

c) Tổ chức đoàn tham gia hội chợ tại Thái Lan theo thư mời của nước bạn.

- Thời gian: Quý II, IV/2018.

- Địa điểm: Thái Lan.

- Hình thức thực hiện: Tổ chức đoàn tham gia, xúc tiến thương mại.

Ngoài ra, Sở Công Thương vận động các doanh nghiệp của tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm nước ngoài tại các thị trường tiềm năng theo Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia và các chương trình xúc tiến thương mại khác.

2. Thông tin thị trường, hàng hóa và hội nghị, tập huấn

2.1. Thực hiện chuyên mục; cập nhật thông tin thị trường, hàng hóa phục vụ doanh nghiệp

a) Cung cấp thông tin thị trường, hàng hóa phục vụ doanh nghiệp

- Thời gian: Năm 2018 (hàng tháng).

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương.

- Hình thức thực hiện: Sở Công Thương giao Trung tâm Xúc tiến thương mại phối hợp Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương xây dựng các nội dung thông tin đăng lên website của Sở Công Thương và thông tin cho các doanh nghiệp nhằm cung cấp kịp thời những thông tin về thị trường, hàng hóa, các văn bản pháp luật mới cho các doanh nghiệp.

b) Tuyên truyền các hoạt động của ngành Công Thương

- Thời gian: Quý I, IV/2018.

- Đơn vị phối hợp: Báo Công Thương, Báo Thừa Thiên Huế,…

- Hình thức thực hiện: thực hiện chuyên mục, đăng thông tin tuyên truyền về các hoạt động của ngành Công Thương.

2.2. Tổ chức tập huấn xúc tiến thương mại

a) Tập huấn "Kỹ năng xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản” (Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia)

- Thời gian: Tháng 8/2018.

- Địa điểm: Thành phố Huế.

- Hình thức thực hiện: Tổ chức lớp tập huấn.

b) Tập huấn “Quảng bá thương hiệu cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ”

- Thời gian: Quý IV/2018.

- Địa điểm: Thành phố Huế.

- Hình thức thực hiện: Tổ chức lớp tập huấn.

NVQUY
SCT-XTTM
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ