• Khái niệm IPv6 là gì?
  Cập nhật: 20/05/2021 9:55:23 SA
  - IP về cơ bản sẽ là một địa chỉ riêng của người dùng khi sử dụng trên internet và chỉ khi có IP thì người dùng mới có thể giao tiếp tất cả thông tin với mọi người ở khắp mọi nơi trên internet. *Ví dụ: IP là địa chỉ nhà và khi có địa chỉ nhà thì mọi người mới có thể gửi thư về hoặc trao đổi với nhau. - Trên internet thì địa chỉ IP được định hình là một dãy số cố định theo một chuỗi tập hợp các con số khác nhau và có giới hạn nhất định. Chính vì có giới hạn nên khi lượng người dùng càng cao, địa chỉ IP được cấp càng nhiều và khi sắp đạt đến giới hạn cho phép của IPv4 thì IPv6 được hình thành để giải quyết được trọn vẹn nhất vấn đề này.

 • Ngăn chặn hoạt động tán phát thư điện tử lừa đảo tống tiền và mã độc chứa trong phần mềm bẻ khóa bản quyền Hệ điều hành
  Cập nhật: 22/04/2021 2:32:30 CH
  Qua công tác giám sát an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, Tiểu ban An toàn, An ninh mạng đã phát hiện tình hình một số đối tượng tin tặc tán phát email lừa đảo, tống tiền như sau:

 • Ngăn chặn xuyên tạc các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua thư điện tử công vụ
  Cập nhật: 02/04/2021 2:51:59 CH
  Qua công tác giám sát an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, Tiểu ban An toàn, An ninh mạng đã phát hiện tình hình các đối tượng lợi dụng không gian mạng, gửi các nội dung tuyên truyền, xuyên tạc các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước vào thư điện tử công vụ trên địa bàn tỉnh như sau:

 • Những khái niệm cơ bản về An toàn thông tin mạng
  Cập nhật: 01/02/2021 9:50:37 SA
  Hệ thống thông tin được chia thành 3 phần chính: phần cứng, phần mềm và kết nối với mục đích giúp cho việc phân loại và áp dụng các chuẩn về an toàn thông tin dễ dàng, thuận lợi nhất. Thông thường, thủ tục hoặc chính sách bảo mật này được thực thi để nói với con người (quản trị, người dùng, người vận hành) rằng làm thế nào để sử dụng sản phẩm mà vẫn đảm bảo an toàn thông tin mạng cho cá nhân và cả tổ chức.


     

Liên kết công vụ